Asystentka Personalna/Executive Assistant.
Organizacja sekretariatu kadry zarządzającej.

28-29.09.2021, Warszawa
8-9-10.11.2021, online
7-9-10.12.2021, online

Asystentka-Partner w Zarządzaniu I.
Myśl jak Szef.

5-6.10.2021, Warszawa
1-2-3.12.2021, online